مجله قارتال

چگونه پل‌های جاده‌ای را ایمن کنیم؟

خودرو متحرک با گذشت هر لحظه در وضعیت و محل تازه ای قرار می‌گیرد و شرایط جدیدی را در پیش رو دارد . هشیاری و تمرکز حواس راننده، به امر هدایت اتومبیل و پرهیز از پرداختن به هر امری که تمرکز حواس وی را دچار اختلال و نابسامانی کند، برای برخورداری از سفری ایمن و راحت، ضرورت قطعی دارد .  در محل‌های عادی هدایت آسان تر و خستگی ناشی از آن کمتر است . در نقاطی که وضع پستی و بلندی عوامل و پدیده های جوی و سازه های سنگین راه مشکلاتی را پیش رو می گذارد، برای برخورداری از سفر ایمن و بدون دلهره، تمرکز حواس و دقت افزون‌تری در امر هدایت خودرو مورد نیاز است. در این مقاله به شرح و بررسی ایمنی ابنیه فنی پرداخته می شود و شرایط لازم برای ایمن نگاه داشتن پل های جاده ای ذکر می گردد. تأمین شرایط یاد شده به ویژه نصب علایم هشدار دهنده، هندریل های جاده ای  و نیز هشیاری افزون تر راننده، امید به برخورداری از سفری ایمن و دلپذیر را نصیب خواهد کرد.

 

انواع نرده محافظ پل​

یکی از عوامل مهم در بروز تصادفات جاده ای، خطر خروج وسیله نقلیه از مسیر می باشد . ورود یک وسیله نقلیه به ناحیۀ کنار راه مستقیماً به معنای تصادف نیست، هر چند که همواره خطراتی وجود دارد . چنان چه ناحیه کنار جاده به اندازه کافی مناسب، صاف و عاری از موانع ثابت و شیبهای غیرقابل پیمایش باشد، امکان بازگشت ایمن وسیله نقلیه به میزان قابل توجهی بالا می رود . هر چه عرض این ناحیه کمتر شده و شیبهای درون آن تندتر شوند، امکان بازیابی وسیله کمتر می شود .

برش‌های سرپوشیده:

سازه‌های تونل مانندی که با حفاری از روی زمین و سپس ساختن دیوار و سقف حاصل می‌شود.

بوران:

بلند شدن و به حرکت درآمدن ذرات ریز برف روی زمین به وسیلۀ جریان باد.

پل:

پل های جاده ای سازه‌ای مشتمل بر چند پایه که روی محل گود یا روی موانعی همچون آب راه یا راه آهن ایجاد می شود و دارای معبری برای تأمین وسایل نقلیه یا سایر بارهای متحرک است.

نکات مهم در مورد پل جاده ها:

کف راه در طرفین پل های جاده ای شامل سواره رو و شانه های همسطح آن است. وضعیت سواره رو و شانه ها را باید در روی پل حفظ کرد یعنی از پهنای آن دو نکاست و آنها را همسطح نگاه داشت، به عبارت کامل تر ضوابط حاکم بر تعیین وضع هندسی کف راه در محل پل باید همانند قسمتهای عادی راه باشد. اگر در محل پل پهنای سواره رو یا شانه کاهش پذیرد، یا به جای شانۀ همسطح پیاده رو پله دار (پیاده رو جدول دار یا غیر همسطح) در کنار سواره رو قرار گیرد، ایمنی مطلوب فراهم نخواهد بود. تأمین شرایط لازم برای ایمنی مطلوب یاد شده در تعداد قابل توجهی از موارد، به علل زیر امکان پذیر نگردیده است:

 • پلهای بزرگ طولانی که نیاز قطعی به پیاده رو دارد، از شمول ضرورت تأمین شانه همسطح مستثنا شده است  زیرا احداث توأم شانۀ همسطح و پیاده رو، بار سنگینی را بر هزینه ها تحمیل می کند.

 • بسیاری از پل‌های جاده ای بزرگ ساخته شده در کشور فاقد شانۀ همسطح هستند و در کناره سواره رو، پیاده رو پله‌دار در نظر گرفته شده است. مجموع پهنای سواره رو و پیاده رو در اغلب موارد برابر با مجموع پهنای سواره رو و شانه در قسمتهای عادی راه می‌باشد.

 • برای افزایش ظرفیت و رفع تنگناهای ترافیکی بعضی از راه‌ها، تعریض آنها مد نظر قرار گرفته و عملیات مربوط به قسمت‌های عادی راه در خاکریزها، برش‌ها و پل‌های کوچک اجرا شده، ولی تعریض پل‌های بزرگ غالباً به علت کمبود اعتبار انجام نگردیده است. در این وضعیت معمولاً پهنای سواره رو پل نیز نسبت به قسمت‌های عادی راه کاهش دارد.

با آنکه از نظر آثار ترافیکی هر پلی که پهنای سواره رو و شانۀ همسطح آن کمتر از قسمتهای عادی راه باشد، پل کم عرض یا پل باریک به حساب می آید، در اصطلاح فعلی دست اندرکاران راه کشور، پل کم عرض معمولاً گویای حالتی است که عرض سواره رو کمتر از قسمتهای عادی راه باشد.

درهمه پل‌های کوچک و پل‌های بزرگ کوتاه (طول کمتر از 100 متر )، باید پهنای سواره رو و شانۀ همکف، همانند قسمتهای عادی راه باشد و در صورت ضرورت، پیاده رو جداگانه منظور شود . در پل‌های بزرگ طویل (درازای 100 متر و بیشتر)، چنانچه تأمین پیاده رو ضروری باشد، می توان از شانۀ همکف صرفنظر، و به جای آن پیاده رو مناسب احداث نمود.

نمونه هندریل پل

محصولات مرتبط

برای اطلاعات بیشتر روی تصاویر کلیک نمایید.

تمهیدات ایمنی در محدودۀ پل‌های پیاده رو بدون شانه

به طوری که پیش از این گفته شد، بخش قابل توجهی از پل‌های بزرگ جاده ای (عمدتاً در راه‌های دوخطۀ دوطرفه)، فاقد شانۀ همسطح است و به جای آن در مجاورت سواره رو، پیاده روی پله دار در نظر گرفته شده است. چون شانۀ همسطح منجر به جریانی راحت در عبور خودروها و احساس ایمنی راننده می‌شود باید وی را به تدریج و آرامی از محو شدن شانه آگاه کرد. این کار در شانۀ رویه دار به کمک خط کشی و در شانۀ بدون رویه با استفاده از نصب علایم انجام می گیرد. جهت مشاوره و سفارش انواع تابلو علائم و هندریل‌های جاده‌ای میتوانید با شماره 09144220646 تماس بگیرید.

شکل زیر مربوط به حالتی است که راه طرفین پل در فاصلۀ حدود 300 متر مستقیم است . از فاصلۀ حدود 300 متر به پل مانده، راننده از وجود پل بزرگ جاده ای آگاه می‌گردد . در فاصله حدود 150 متر به پل مانده منطقۀ سبقت ممنوع، اعلام و نصب علایم شب نما در کنار شانه آغاز می‌گردد . در فاصلۀ حدود 60 متری پل، این علایم به تدریج به سمت لبۀ سواره رو منحرف می شوند، به طوری که در شروع پل، لبۀ داخلی پیاده رو را مشخص می نماید . مجموعۀ این علایم، محدود بودن در نوار سواره رو و حذف شانه را به راننده نشان می‌دهد.

شکل زیر حالتی را نشان می دهد که در آن به جای علایم شب‌نما از خط کشی (روی شانۀ آسفالتی ) استفاده شده است . نحوۀ اعلام پل بزرگ جاده ای در فاصلۀ سیصد متری و 150 متری و نیز منطقۀ سبقت ممنوع، همانند حالت قبل است.

مشاوره رایگان سفارش انواع سازه فلزی

برای دریافت مشاوره رایگان شماره تماس خود را ارسال نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

پل‌های باریک (کم عرض)

هنگامی که پهنای سواره رو پل از مقدار نظیر قسمت‌های عادی راه کمتر باشد، آن را « پل باریک » به حساب می‌آورند . کم شدن پهنای سواره رو در محل پل‌های جاده ای بر جریان عبور و ظرفیت راه اثر می‌گذارد. در مرحلۀ اول، به نظر می‌رسد که تجدید بنا یا تعریض این پلها در برنامۀ کار قرار گیرد، ولی این چاره جویی مطلوب در موارد زیادی با موانع و تنگناهای فنی و اعتباری روبه رو شده و در نتیجه استفاده از پل باریک الزام آور گردیده است.

روش‌های ایمن سازی پل‌های باریک

بسته به باریکی پل های جاده ای و وضع راه و ترافیک آن، باید به گزیده ای از اقدامات زیر متوسل شد:

 • تعریض پیاده رو از طریق حذف پیاده رو
 • استفاده از حفاظ ایمنی برای پل و قطعات راه طرفین آن
 • انجام خط کشی و به کار بردن علایم و چراغ راهنمایی

 • یکطرفه کردن پل به طور متناوب
 • اصلاح وضع هندسی و فاصلۀ دید راه در طرفین پل
 • ایجاد مسیر جداگانه برای وسایل نقلیۀ سنگین
 • کنترل عوامل محیطی و حذف موجبات حواس پرتی راننده در حوالی پل
 • ایجاد رویۀ لرزآور در طول مناسبی از طرفین پل

هندریل پل

نرده ای مرکب از پروفیلها یا لوله های فولادی که از پرت شدن انسان یا وسایل نقلیه منحرف شده از روی پل به داخل رودخانه یا پرتگاه جلوگیری می کند.

عوامل موثر در حادثه خیزی پل‌های باریک

میزان حادثه خیزی یک پل باریک، تنها تابع پهنای سواره رو آن نیست، بلکه عوامل دیگری هم در آن مؤثر می باشد. این عوامل عبارتند از:

 • پهنای سواره رو راه در دو طرف پل

 • فاصلۀ دید در دو طرف پل
 • پهنای کل پل
 • درازای پل
 • وضع افقی و ارتفاعی راه در دو طرف پل
 • سرعت وسایل نقلیه در حوالی پل
 • ترافیک متوسط روزانه
 • درصد وسایل نقلیه سنگین
 • طبقه بندی راه (اصلی یا فرعی)

 • فعالیت‌های اطراف راه و عوامل حواس پرتی رانندگان

بنابراین یک پل کم عرض مشخص، در شرایط مختلف، دارای ایمنی متفاوت می باشد و ممکن است در وضع بحرانی و خطرناک یا وضع متعارف قرار گیرد.

سخن پایانی:

اگر تا پایان با ما همراه بوده باشید، حتما به این موضوع پی برده‌اید که ایمن سازی پل‌های جاده‌ای مسئله‌ای بسیار مهم بوده و همواره باید بعد از احداث این چنین سازه‌ها، ایمنی آنها را با نصب علائم راهنمایی رانندگی و نصب هندریل‌های جاده‌ای فراهم کنیم تا از هر گونه خطر احتمالی در جاده که می‌تواند بسیار خطرناک باشد، جلوگیری کنیم.

لازم به ذکر هست که شرکت قارتال آذین نقش با تجربه بیش از چندین سال متمادی، در زمینه تامین ایمنی جاده‌ها به منظور ایجاد بستری مطمئن و ایمن برای رانندگان فعالیت کرده و امروزه نیز برآن است تا با تیم فنی بسیار متخصص و مجرب بر ایمنی جاده‌ها بیفزاید و در خدمت مشتریان گرامی باشد. چنانچه در این زمینه به مشاوره نیاز داشته باشید، میتوانید با شماره 09144220646 تماس بگیرید تا تیم فنی ما شما رو به بهترین صورت راهنمایی فرمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *