مجله قارتال

راه ايمن و ويژگی‌های آن

راه ایمن

از آن زمان كه كوشش برای ايجاد راه شكل ميگيرد، فراهم بودن ایمنی راه همچون رعايت ساير ضوابط و معيارها، بايد مد نظر باشد. حاصل اين كار، ساخت راهي است كه ایمنی را در ذات و لابه لاي وجود خود، به صورت زيربنايي دارد و بار آن را به شكل زيور تحميلي و روبنايی بر دوش نميكشد. اگر فراهم بودن ایمنی همگام با مطالعة راه رعايت نشود، چاره جويي های درماني پس از احداث، يا بسيار پرهزينه خواهد بود يا به طور كامل جايگزين آن نخواهد شد و فقط نقش ترميم نسبی را ايفا خواهد كرد. آنچه در اين مقاله تشريح می‌شود، عموماً پيرامون موضوعاتي است كه در زمان طراحي و بازگشايي راه بايد مد نظر قرار گيرد. همچنین به بررسی نکاتی مهم در مورد سرعت طرح نیز میپردازیم.

سفارش انواع تابلو راهنمای مسیر

برای سفارش تولید تابلو با بهترین متریال و مناسب ترین قیمت بازار همین حالا تماس بگیرید.

ويژگي های راه ايمن 

راه ایمن در حالت ايده آل راهي عاری از هرگونه عوامل تأثيرگذار (عوامل مرتبط با راه) در وقوع تصادف است. راه ايمن حتي در صورت خطاي استفاده كنندگان يا نقص وسيله نقليه، ميتواند پيامدهاي آن را كاهش و به حداقل برساند. البته به طور مطلق نميتوان راه را ايمن يا غير ايمن دانست. بهتر است براي راههاي با عملكرد ایمنی بهتر از عبارت راه ايمن تر استفاده كرد. ويژگي هاي راه ايمن عبارت است از:

1.قابليت ديد مناسب در راه

مهمترين نياز براي استفاده ايمن از راه، تأمين شرايط بهينه براي ديد است. انواع مختلفي از فواصل ديد از جمله فاصله ديد توقف، سبقت، انتخاب و مثلث ديد (در تقاطعها) وجود دارد. فاصله ديد در راه بايد به اندازه اي باشد كه استفاده كنندگان از راه رفتار ایمن داشته باشند. در صورت عدم امكان تأمين فاصله ديد مورد نياز بايد محدوديتهايي در رفتار استفاده كنندگان از راه ايجاد شود. استفاده از علائم هشداردهنده يا ممنوعيت برخي حركات گردشي در تقاطعها از جمله اين محدوديتها است. اين محدوديتها در صورت عدم رعايت يا بدليل ناكارآمدي استفاده كننده ميتواند منجر به بروز تصادف شود.

2. قابليت خود معرف بودن راه

سهولت در تشخيص راه و رويكردهاي پيشرو و سهولت در شناخت محيط اطراف راه و درك آسان تغيير محيط يكي از مهمترين ويژگی‌هاي يك راه ایمن محسوب ميشود. راه خود معرف، راهي است كه اطلاعات لازم به استفاده كنندگان را به موقع ارائه داده و شرايط قابل انتظار و قابل پيشبينی را براي اتخاذ تصميم های مناسب فراهم سازد. راه خود معرف راهي است كه قابليت ديد فيزيكی و قابليت تشخيص ذهنی برای همه استفاده كنندگان تأمين شده باشد. در اين راه تمامي اجزا در موقعيتهای قابل انتظار واقع شده و در كل گويا است. مشخص بودن راستاي مسير به ويژه در شب، مشخص بودن تقاطعها، تبادلها و محلهاي دسترسيهای
اختصاصي و عدم پيچيدگي طرح آنها از ويژگي هاي يك راه خود معرف محسوب ميشود. برای ارائه اطلاعات مورد نیاز به رانندگان باید از علائم ترافیکی با کیفیت استفاده نمود تا در هنگام شب و یا شرایط آب و هوایی نامساعد به بهترین شکل رانندگان را هدایت کند. بدین منظور، برای مشاوره و خرید انواع تابلو ترافیکی میتوانید با شرکت قارتال با شماره 09144220646 تماس حاصل فرمایید.

اهمیت علائم راهنمایی و رانندگی

3. قابليت بخشندگي راه

راه بخشنده راهي است كه در صورت وقوع اشتباههاي غير عمدي انساني به ويژه اشتباههاي ناشي از ناكارآمدي و ناتواني راننده، از شدت تصادف كاسته شده و حداقل خسارت به استفاده كننده وارد شود. ايمن بودن حاشيه و حريم راه، تأمين ناحيه عاري از مانع، تأمين فضاي لازم براي توقفهاي اضطراري، شكننده بودن تابلوها و علائم در برخورد با وسايل نقليه و ايمن سازي انتهاي حفاظها از ويژگيهاي يك راه بخشنده است. بديهي است تأمين قابليت بخشندگي راه براي تصادفات ناشي از تخلفات عمدي امكانپذير نيست.

قارتال برترین تولید کننده تابلو های ترافیکی

با کیفیت ترین مصالح

تنوع بالا

مشاوره فنی رایگان

کادر فنی مجرب

ارسال رایگان تابلو

ارسال رایگان به سراسر کشور برای سفارش بالای 50 میلیون تومان

گارانتی محصول

2 سال گارانتی بی قید و شرط کیفیت تابلو های تولیدی شرکت قارتال

4. سازگاري عناصر راه با يكديگر و اجتناب از اعمال تغييرات ناگهاني در مشخصات راه

سازگاري مشخصه هاي هندسي اجزا و قطعات مجاور راه با يكديگر و عدم وجود تغييرات ناگهاني در مشخصه هاي هندسي راه از ويژگيهاي يك راه ايمن است. به عنوان مثال تغيير ناگهاني طبقه عملكردي يا مقطع عرضي راه بدون ايجاد ناحيه اتصال و اطلاع رساني مناسب، باعث ايجاد يك ناسازگاري در عملكرد راه ميشود.

راه ایمن

5. تأمين نيازهاي ايمني استفاده كنندگان راه به ويژه استفاده كنندگان آسيب پذير

شناخت و طبقه بندي تمامي استفاده كنندگان به ويژه استفاده كنندگان آسيب پذير از راه مانند رانندگان مسن، عابران پياده و كودكان در انتخاب پارامترهاي طراحي مانند فاصله ديد و سرعت طرح و طراحي تقاطع ها و محلهاي مجاز عبور بسيار دخيل است. پاسخگويي طرح به نيازهاي استفاده كنندگان از بروز رفتارهاي پرخطر جلوگيري ميكند.

راه ایمن

6. تأمين ايمن نيازهاي كاربري هاي اطراف راه

تأمين دسترسي ايمن كاربريهاي اطراف راه به ويژه در تقاطعها بسيار مهم است. عدم لحاظ نيازهاي كاربريها يا حذف آنها در طرح منجر به ايجاد دسترسيهاي غيرمجاز ميشود. متوليان ساخت راه موظف هستند نيازهاي ضروري و لازم براي كاربريهاي اطراف راه را به نحو مناسب و مطابق با استانداردهاي فني لحاظ كنند. ايجاد دسترسيهاي ايمن يا تجميع و انتقال دسترسيها به تقاطعها يا دسترسيهاي ايمن مجاور يا استفاده از يك راه جانبي در ايجاد يك راه ایمن بسيار مؤثر است.

7. تناسب مشخصه هاي راه با نوع و عملكرد راه

در انتخاب معيارهاي طراحي بايد طبقه عملكردي راه لحاظ شود. انتخاب معيارهاي نامتناسب با عملكرد راه منجر به بروز رفتارهاي غير ايمن در راه ميشود. رانندگان بر اساس انتظارات خود از يك آزادراه يا راه اصلي جدا شده وارد آن شده و رانندگي ميكنند. بنابراين مشخصات فني راه بايد با عملكرد آن متناسب باشد. ايجاد دسترسيها و تقاطعهاي ناهماهنگ، طرح راستاي تند يا رويه ناهموار در آزادراه ها نمونه هايي از نامتناسب بودن مشخصه هاي راه با عملكرد آن است كه منجر به كاهش ايمني ميشود.

در راه موجود، تغييرات تدريجي با گذشت زمان مانند ايجاد دسترسيهاي متعدد بدون توجه به عملكرد راه، ميتواند باعث تغيي عملكرد تعريف شده براي راه شود. لذا بايد در مرحله طرح، براي حفظ عملكرد راه، تمهيدات لازم براي مديريت توسعه آتي در نظر گرفته شود. اين موضوع به ويژه در طرح كنارگذرها بسيار مهم است. زيرا حاشيه كنارگذرها بدليل قرارگرفتن در مجاورت شهرها، پتانسيل بالايي براي توسعه و تغيير كاربري دارند، لذا مديريت دسترسي و جلوگيري از ساخت و سازهاي آتي در حاشيه و حريم كنارگذر در حفظ عملكرد تعريف شده براي آنها بسيار مهم است.

8. تأمين رويه هموار و ايمن

داشتن رويه هموار و ايمن باعث افزايش ایمنی راه ميشود. بافت رويه در تأمين مقاومت لغزشي لازم نقش به سزايي دارد. سطح ناهموار باعث كاهش راحتي رانندگان و سرنشينان، افزايش استهلاك وسايل نقليه و افزايش تغيير جهت هاي ناگهاني وسايل نقليه شود.

9. تناسب مشخصات راه با سرعت عملكردي وسايل نقليه

در هنگام بهره برداري، تمامي اقدامات اصلاحي بايد بر مبناي سرعت عملكردي (سرعت 85 درصدي پيشنهاد ميشود) باشد. عدم توجه به سرعت عملكردي در فعاليتهاي نگهداري باعث كاهش عملكرد ايمن راه خواهد شد. به عنوان مثال نصب تابلوهاي با ابعاد كوچكتر از ابعاد مورد نياز براي سرعت عملكردي باعث كاهش كارايي تابلوها شده و يا بالعكس نصب تابلوها با ابعاد بزرگتر از ابعاد مورد نياز بدليل عدم كارايي و عدم تأثير مثبت در ایمنی راه باعث اتلاف منابع مالي خواهد شد.

10. اجتناب از ايجاد موقعيتها يا عوامل تحميل كننده رفتار پر خطر به استفاده كنندگان

از ايجاد موقعيتها و فضاهايي كه ممكن است باعث بروز رفتار پرخطر نظير سبقت غيرمجاز، حركت در جهت خلاف و رفتارهاي مشابه شود، بايد اجتناب كرد. وجود سطح وسيع روسازي در تقاطعها يا ايجاد خطوط كمكي ناكارآمد فقط ميتواند باعث حركتهاي گردشي غير قابل پيشبيني يا افزايش سرعت و سبقت از سمت راست شود كه اين رفتارها منجر به تصادف ميشود.

تقاطع های گیج گننده

لازم است در مرحله طراحي و پيش از گشايش راه، مهندسان طراح يا عوامل دستگاه نظارت با تهيه چك ليستهايي موارد فوق را كنترل و مورد ارزيابي قرار دهند. البته بايد يادآور شد اين كنترل با فرايند بازرسي ايمني راه متفاوت است. در مرحله پيش از گشايش كنترل نقشه هاي طراحي با نقشه هاي حين ساخت به ويژه مشخصات مقطع عرضي، فواصل ديد در قوسهاي افقي و قائم و مثلث ديد در تقاطع ها بسيار مهم است. كفايت عرض ناحيه عاري از مانع، جانمايي مناسب و كامل علائم و تجهيزات ايمني، اتصال ايمن به راه موجود و هماهنگي و سازگاري اجزاي مختلف راه با يكديگر از ديگر پارامترهايي است كه در مرحله پيش از گشايش بايد با دقت بيشتري آنها را بررسي كرد. هر گونه ايراد و نقص شناسايي شده در اين مرحله بايد قبل از گشايش راه رفع شود.

سفارش انواع تابلو راهنمای مسیر

برای سفارش تولید تابلو با بهترین متریال و مناسب ترین قیمت بازار همین حالا تماس بگیرید.

سرعت طرح

سرعت طرح بستگي به طبقه بندي عملكردي راه و پستي و بلندي منطقه دارد. هر اندازه راه مهمتر، سرعت طرح آن نيز بيشتر انتخاب ميشود. سرعت طرح بر انتخاب برخي مشخصه هاي راه مانند راستاي افقي، تأثير مستقيم و بر برخي نيز مانند عرض سواره رو، تأثير غير مستقيم دارد. سرعت طرح براي يك راه بايد با سرعتهاي مورد انتظار احتمالي رانندگان در يك راه متناسب باشد. سرعت طرح يك قطعه براي طراحي اجزاي آن بايد ثابت باشد. مهمترين پارامتر براي بررسي سازگاري طرح، سرعت طرح است.

سرعت طرح با ميانگين طول سفر نيز ارتباط دارد. هر اندازه سفر طولاني تر باشد، تمايل راننده به استفاده از سرعتهاي بالاتر افزايش مييابد. در طراحي يك مسير طولاني، انتخاب سرعت يكنواخت مطلوب است. هر چند احتمال دارد عارضه يا محدوديتي خاص، تغيير سرعت طرح را در برخي قطعات تحميل كند. در اين صورت نبايد سرعت، كاهش قابل ملاحظه و ناگهاني داشته باشد بلكه اين تغييرات به تدريج و در طول كافي بايد اعمال شود. زيرا تغيير ناگهاني سرعت طرح ممكن است منجر به كاهش ناگهاني مشخصه هاي هندسي شود و رانندگان نتوانند تغيير شرايط را درك كنند.

به طور كلي تغييرات سرعت طرح در طول راه، اثر مستقيمي بر ايمني راه دارد. هر اندازه دامنه تغييرات سرعت بيشتر باشد، احتمال تصادف نيز افزايش مييابد. بر اساس آيين نامه طرح هندسي راههاي ايران - نشريه 415 ، اختلاف سرعت طرح بين قطعات مجاور نبايد بيشتر از 20 كيلومتر در ساعت باشد. بررسي ها نشان داده است كه با افزايش اختلاف سرعت بين قطعات مجاور، تعداد تصادفات به صورت تصاعدي افزايش پيدا ميكند.

برخی از محصولات قارتال

برای اطلاعات بیشتر روی تصاویر کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *