مجله قارتال

نکاتی در مورد اجرای خط کشی راه ها

خط کشی جاده

باتوجه به نقش خط کشی ترافیکی در كاناليزه نمودن جريان ترافيك و ارائه اطلاعات كافي به استفاده كنندگان از راه، مشخصات اين آيتم بر اساس چگونگي عملكردراه تعيين مي گردد. چگونگي عملكردراه بر اساس درجه و نوع راه و حجم تردد عبوري از آن مشخص مي شود. بنابر مفاهيم مذكور ميتوان مهمترين عوامل دخيل در اين مقوله را در قالب مثلثی با رئوس نوع راه ، آمار تردد و نوع رنگ با ذكر توجيهات فنی و اقتصادی بيان نمود. در ادامه با توجه به موارد مذكور انواع خط‌كشی‌ ها تفكيك شده اند.

خط کشی راه ها

نوع راه :

آزادراه: در كليه آزادراههاي كشور كه از نظر اهميت برقراري ايمني و پارامترهاي سياسي، اقتصادي و نيز بالا بودن سرعت طرح اوليه از استانداردها و مشخصات بالاتري برخوردار بوده و به تبع آن مي بايست كليه علائم مورد نياز ويژگي خاصي داشته باشند، خط کشی ترافیکی خطوط حركت به روش اسكريد و خطوط كناري به روش اكستروژن (شياري) طبق مشخصات فني مربوطه با عمر و دوره تضمين 3 ساله اجرا می گردند. بديهي است اين نوع خط کشی جاده در مناطقي از راه كه برفروبي ميگردند و يا در برنامه ريزي روكش آسفالتي در دوره 3 ساله قرار دارند مجاز نمي باشد. جهت آشنایی با حداقل ایمنی های مورد نیاز در آزادراه و بزرگراه‌ها کلیک نمایید.

سفارش انواع تابلو راهنمای مسیر

برای سفارش تولید تابلو با بهترین متریال و مناسب ترین قیمت بازار همین حالا تماس بگیرید.

بزرگراه با شانه آسفالتی: در اين نوع بزرگراهها، خطوط حركت به روش اسكريد و خطوط كناري به روش اكستروژن و با دوره تضمين 3 ساله خط کشی می گردد(به استثناء مناطق برفگير ودر دست روكش).

بزرگراه با شانه خاكي: در اين نوع بزرگراهها، خطوط حركت به روش اسكريد با دوره تضمين 3 ساله و خطوط كناري به روش اسپري گرم با دوره تضمين 18 ماهه اجرا گردد.

خط کشی ترافیکی

دستورالعمل اجرايي خط كشي راهها

با توجه به بررسي هاي انجام شده به منظور عملكرد صحيح سيستم خط کشی ترافیکی، كارايي مناسب و ايمني اجرايي آن مي بايست به نكات اجرايي مربوطه توجه نمود كه در اين بخش اين موارد مورد بررسي قرار میگیرد.

1.تعيين دقيق محور (آكس گيری):

در مسيرهايي كه بدون خط کشی قبلي بوده و يا نيازمند محوريابی جديد مي باشند، بويژه در آزادراهها و بزرگراهها انجام عمليات محوريابي بايستي با دوربين نقشه برداري و با مبنا قرار دادن لبه آسفالت از سمت جزيره مياني و يا پايه جداكننده، عمل جدا كردن باندهاي حركت آغاز گردد. نقطه گذاري مي بايستي در طول
مسير با رعايت فاصله مناسب صورت پذيرد. در ساير محورها در صورت منظم بودن لبه آسفالت مي توان با طناب و ريسمان (بدون انعطاف)، انجام عمليات نقطه يابي و تقسيم معبر را با رعايت فاصله نقطه گذاري مناسب صورت داد. در غير اينصورت بايستي ابتدا نقاط شاخص تعيين و بعد عمليات تقسيم راه صورت پذيرد. 

2.زدودن گردو خاك از محل خط كشی

زدودن گرد و خاك از بستر خط کشی جاده با نظر كارفرما مي بايست بوسيله دستگاه شستشوی واترجت انجام شود .

3.پوشش پرايمر

در راههايي كه رويه آسفالتي از شرايط و مشخصات قابل قبول و مناسبي برخوردار نمي باشد و از نظر ظاهري در صورت اجرای خط کشی ترافیکی، مشخصات خط کشی دستخوش تغييرات نامطلوب مي گردد، لازم است كه پرايمر مناسبي از لحاظ عرض و طول (در خطوط منقطع) 10 سانتي متر از عرض و طول خط کشی بيشتر و ضخامت آن حداقل 200 ميكرون باشد قبل از اجراي خط کشی نهائي ، مورد استفاده واقع گردد. اجراي خط کشی ترافیکی ميبايست بلافاصله پس از اجراي اين پوشش باشد. ضمناً به لحاظ چسبندگی بيشتر خطوط اسكريد و اكستروژن به سطح راه، بايستي قبل از اجراي اين خط کشی‌ها پرايمر با مشخصات فوق الذكر اجرا گردد.

خط کشی ترافیکی

4.پوشش استتار

در صورتيكه اجراي خط کشی جديد با خطوط قبلي از نظر ابعاد مطابقت نداشته باشد بايستي خطوط قبلي بلحاظ جلوگيري از انحراف و خستگي ديد راننده و همچنين ممتد ديده نشدن خطوط منقطع به روش مناسب محو گردند. يكي از بهترين روشهاي ممكن در اين زمينه استفاده از دستگاههاي خط پاك كن و روشهاي
مكانيكي مي باشد. كليه عمليات اجراي پرايمر و استتار خطوط قبلي بايستي با رعايت مفاد كتاب ايمني در عمليات اجرايي و كنترل ترافيك راهها صورت پذيرد. هر گاه در هنگام اجراي خط کشی ترافیکی كنترل ترافيك از طرف پيمانكار به درستي انجام نگردد و در اثر عبور ترافيك رنگ به قسمتهاي سطح سرويس راه كشيده شود، پيمانكار بايستي به فوريت و با هزينه خود نسبت به زدودن آن و اصلاح خطوط اقدام نمايد.

قارتال برترین تولید کننده تابلو های ترافیکی

با کیفیت ترین مصالح

تنوع بالا

مشاوره فنی رایگان

کادر فنی مجرب

5. رعايت درجه حرارت محيط (حداقل و حداكثر)

در هنگام اجراي خط کشی ترافیکی سرد و گرم مي بايستی به حداقل و حداكثر درجه حرارت محيط توجه كافي مبذول داشت، چرا كه در صورت عدم دقت در اين زمينه نتيجه لازم از اجرای خط کشی جاده (مطابقت با مشخصات فني مورد نظر) حاصل نمي گردد. حداقل درجه حرارت محيط براي رنگ سرد 10 و حداكثر 30 درجه سانتي گراد و براي رنگ گرم حداقل 5 و حداكثر 35 درجه سانتي گراد مي باشد.

خط کشی ترافیکی

6. رطوبت نسبي محيط

رطوبت نسبی محيط از جمله عوامل ديگري است كه در صورت عدم رعايت، سبب كاهش مشخصات فني و كيفيت خط کشی ترافیکی مي گردد. در اجراي خط کشی سرد و گرم حداكثر رطوبت نسبي 60 درصد مي باشد (به استثناء خط كشی هاي رنگ سرد واتربيس).

7. حضور مامورين پليس راه در هنگام عمليات

حضور مامورين پليس راه در حين عمليات خط کشی ترافیکی ضمن ايجاد فضاي ايمني بيشتر مي تواند به افزايش كيفيت كار خط کشی نيز بيفزايد. بنابراين لازم است تدابيري انديشيده شود تا نيروهاي پليس در هنگام عمليات خط كشی جاده، حضور فعال داشته باشند.

8. پرسنل اجرايي خط كشي

اين افراد مي بايستي از تجارب لازم در زمينه خط کشی ترافیکی برخوردار بوده و دوره هاي لازم در زمينه اپراتوري خط کشی را طي نموده و از مفاد دستورالعملها، آئين نامه ها و مشخصات فنی ، اطلاعات و آگاهی جامع و كافی داشته باشند.

اجرای خط کشی ترافیکی با پرسنل مجرب

9. مصرف گلاسبيد

دانه های كروی شيشه ای كه بصورت روپاشی و يا مخلوط در خط کشی ترافیکی مورد استفاده قرار ميگيرند بايستی از استانداردهای جهانی برخوردار باشند. 

10. مناسب و استاندارد بودن وزن مخصوص رنگ

وزن مخصوص رنگ های ترافيكی سرد حداقل 1.4 گرم در سانتی متر مریع و رنگ های گرم حداقل 2 گرم در سانتی متر مربع میباشد.

وزن مخصوص رنگ خط کشی ترافیکی

11. مقاومت سرخوردگي

در خط کشی ترافیکی راهها بويژه خط کشی هایی كه به ضخامت و عرض قابل توجه اجرا مي گردند، لازم است كه حداقل ضريب مقاومت در برابر سرخوردگي (SRT) طبق مشخصات و استانداردهاي جهاني بويژه استاندارد EN1436 تامين گردد. 

سخن پایانی:

در این مقاله از قارتال به بررسی نکاتی جهت اجرای خط کشی ترافیکی در جاده ها و معابر شهری پرداختیم. عدم وجود خط کشی میتواند منجر به انحراف رانندگان هنگام رانندگی در شب شده و میتواند منجر به رخ دادن حادثه های خطرناکی مانند تصادف شود. لذا خط کشی جاده ها برای راحتی و امنیت رانندگی از اهمیت بالایی برخوردار است. چنانچه در این زمینه هر گونه سوال و ابهامی داشتید هم اکنون میتوانید با کارشناسان شرکت قارتال تماس گرفته و مشاوره رایگان دریافت نمایید. جهت ارتباط با ما میتوانید با شماره 04133122570 و یا 09144220646 تماس حاصل فرمایید.   

محصولات مرتبط

برای اطلاعات بیشتر روی تصاویر کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *